ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

   
  
Г Р А Ф И К
м. юли
2019 г.

 
 
  Редовна сесия на 31.07.2019 г. /сряда/ от 14.00 часа

Председателски съвет на  25.07.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа  

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 


Постоянна комисия Заседание Зала
ПК „Култура” 29.07.2019 г.
 понеделник
 16:30 часа
  1302
ПК „Здравеопазване и социална политика” 29.07.2019 г.
 понеделник
 16:30 часа
  1302
ПК „Образование, наука, деца, спорт, туризъм” 29.07.2019 г.
 понеделник
 16:00 часа
  1302
ПК “Контрол за изпълнение решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки” 29.07.2019 г.
 понеделник
 16:00 часа
  1302
ПК  “Жалби, сигнали и предложения на граждани” 29.07.2019 г.
 понеделник
 16:00 часа
  1309
ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове” 30.07.2019 г.
 вторник
16:00 часа
  1302
ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” 30.07.2019 г.
 вторник
16:
00 часа
  1309
ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” 30.07.2019 г.
 вторник
17:00 часа
  1302
ПК “Екология, селско, горско и водно стопанство” 30.07.2019 г.
 вторник
17:00 часа
  1302
ПК „Законност”   30.07.2019 г.
 вторник
16:00 часа
  1302
 

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност