Герб


gerb_color.jpg

НАРЕДБА
за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания
 на Община Пазарджик

ГЛАВА ВТОРА
Раздел първи "СИМВОЛИ"
ГЕРБ  НА  ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК

Чл. 24. Гербът съдържа три основни символа – Родопите,Тракийски конник и Марица и има форма на щит. Връхното му окончание е вълнообразно и символизира релефа на Родопите, които ограждат от юг Тракийското поле. Щитът е разделен диагонално на две половини. В дясно – долната половина на по-ниско ниво от горната е символизирана река Марица, изобразена с три вълнообразни пластични линии. В дясно опират в контура, получена от сваленото ниво.В лявата горна половина има стилизиран релеф – парафраза на Тракийския конник. 
                 
Чл. 25. Гербът присъства като елемент от знамето и печата на Общината.

Чл. 26. Гербът има следните форми:
          (1)    пластична
          (2)    графична - черно-бяла
          (3)    графична – цветна – композиран в три цвята – зелено /на планината и плодородната равнина/ , бяло – за конника, водата и името на града. Обточен е със златен контур, символизиращ богатствата на тази земя и   слънчевата светлина.

Чл. 27.  Гербът в пластичен вариант се поставя задължително:
        (1) в заседателната зала на общинската администрация
        (2) на фасадата на сградата на общината

Чл. 28. Гербът може да се връчва в три форми:
        (1) Почетен знак
        (2) Значка
             Плакет

Чл. 29.   Гербът, под формата на "Почетен знак" се връчва на удостоените със   званието "Почетен гражданин" на град Пазарджик и общината.
   
     Чл. 30.  (1) Гербът  под формата на "Значка" и “Плакет”се връчва от кмета на общината с негова заповед за принос в развитието на град Пазарджик и общината.
                 (2) На удостоения/те/ със "Значка"се връчва удостоверение, което съдържа;
                Номер по ред, номер на заповедта на кмета на общината, във връзка с   ал. (1), номер под който е записано името му /й/ в "Почетната книга”.
                 (З)   "Значка" се връчва на избраните общински съветници при полагане на клетва пред Общинския съвет.

Чл. 31.   Гербът в графичен вариант – цветно изображение се поставя задължително на:
          (1) Покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии,    организирани от общинската администрация.
           (2) Официални документи, които се подписват от председателя на    Общинския съвет и кмета на общината.
           (3) Удостоверения за почетно гражданство на град Пазарджик и Общината.
           (4) Бланки - изходяща кореспонденция на Община Пазарджик за държавни институции, международни организации и посолства.
                                           
Чл. 32. Гербът в графичен вариант - черно-бяло изображение се поставя задължително на бланки на Община Пазарджик за изходяща кореспонденция освен случаите посочени в чл. 31, ал. (4).

Чл. 33. Гербът се поставя на входно-изходните пътни артерии в светлоотразяващ вариант.

Чл. 34.  Недопустимо е използването на Герба  в различните му форми за търговски рекламни, политически, религиозни, етнически и шовинистични цели.

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност