Знаме

 
zname_b.png
 

..........................................


ГЛАВА ВТОРА
Раздел първи "СИМВОЛИ"
ЗНАМЕ  НА  ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК

Чл. 8. Знамето е символ с първостепенно значение и изразява самоуправлението на Пазарджик и Общината.

Чл. 9. Знамето се състои от три равностойни ивици: отгоре и отдолу зелени, в средата бяла, като гербът е поставен в геометричния център върху бялата ивица, но захапва горната и долна зелена ивица.

Чл. 10.  Знамето е прикрепено към дръжка, изработена от твърда дървесина.  

Чл. 11. Знамето на Общината има правоъгълна форма и може да се изработва в различни размери, в зависимост от мястото на поставяне.  

Чл. 12. Настолният вариант се изпълнява в съответствие с приетите стандарти и материал.

Чл. 13. При поставяне на знамето във вертикално положение на носещото тяло, гербът се изобразява преобладаващата си ширина върху централната ос на бялото поле. Леко захапва страничните зелени ивици.

Чл.  14.  Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на кмета на Общината.

Чл. 15.  Знамето на Общината се поставя:
             (1) в заседателните зали на Общинския съвет и общинската  администрация;
             (2)  в кабинета на Председателя на ОбС;
             (3)   в кабинета на Кмета;

Чл. 16    Участието на знамето в чествания, тържества и други може да осъществява в следните случаи:
            (1)   Национален и официални празници на Р България.
            (2)   Празника на град Пазарджик – Св. Константин и Елена, 21 май.
            (3)   Тържествени заседания на Общинския съвет
            (4) Чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на град Пазарджик.

Чл.  17. Знамето на Общината може да бъде издигано на други определени места на територията на града и общината, във връзка с чл. 16, ал. (1) и ал.(2) и е  обект на специално изготвен и одобрен ритуал, съобразен с изискванията на официалния протокол на РБългария:
  (1)  При вариант – знаме на РБългария, знаме на Европейския съюз и знаме на Общината – в средата се поставя националното знаме, вляво – на Общината, вдясно – на Европейския съюз, гледано срещу  тях.

 (2)  При вариант – знаме на РБългария, знаме на Общината, знаме на Европейския съюз, знаме на НАТО – от двете страни на знамената на Общината, Европейския съюз и на НАТО  се поставят националните знамена, гледано срещу тях, съгласно държавния протокол.

 (3) При издигане на Общинското знаме, заедно със знамената на побратимен град от друга държава, почетно място се дава на Общинското знаме, което се поставя от лявата страна, гледано срещу тях.

Чл. 18.  При провеждане на масови мероприятия или изработване на паметни предмети (албуми, папки и други) Знамето на Общината може да се печати върху тях.

Чл. 19.   (1) Знамето на Община Пазарджик не може да се дарява.
             (2) В особени случаи, със заповед на Кмета, то може да се предостави за издигане в горе упоменатите места по ал. (1), но подлежи на връщане след  приключване на проявата.
        
Чл. 20. Забранява се използването на тиражирани варианти на Знамето за  политически, религиозни, етнически и шовинистични послания.

Чл. 21. Забранява се използването на знамето или елементи от него във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

Чл. 22.   Знамето на Общината е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното знаме на Република България.

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност