Протоколи на Постоянни комисии


Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик

Постоянна комисия “Контрол за изпълнение на решенията на ОбС и мониторинг на обществено възложените поръчки”
Постоянна комисия “Култура”ПРОТОКОЛ № 3/20.03.2019


Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик
Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик
Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик

Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – ПазарджикПостоянна комисия “Здравеопазване и социална политика”  към Общински съвет – Пазарджик
Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани”  към Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност