РЕШЕНИЕ №72
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№ 72
от 29 април 2010 година, взето с Протокол № 5

 
ОТНОСНО: Утвърждаване на предложение за химн на Община Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на Комисията за избор на химн на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик и след станалите разисквания,


 

Р Е Ш И:


Утвърждава за химн на Община Пазарджик предложения вариант 3 – текст – Митко Начев и Борислав Петров и музика – Григор Паликаров.

 

Общ брой на общинските съветнициОбщо гласували“За”“Против”“Въздържали се”
41342437

 инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

 

вторник 04 май 2010 - 18:30:47

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност