Вие сте в архивния сайт на Общински съвет Пазарджик

Адресът на актуалния сайт е http://obspazardzhik.com >>>>


'Решения 2019-2023'

Р Е Ш Е Н И Е №102
ОТНОСНО: Вземане на решение за промяна на Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.
петък 15 май 2020 - 17:16:46
Р Е Ш Е Н И Е №101
ОТНОСНО: Обявяване на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост.
петък 15 май 2020 - 17:14:18
Р Е Ш Е Н И Е №100
ОТНОСНО: Вземане на решение за отмяна на Решение №79 от 29.04.2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик.
петък 15 май 2020 - 17:10:32
Р Е Ш Е Н И Е №99
ОТНОСНО: Освобождаване на категории лица от заплащане на определени видове местни такси.
вторник 05 май 2020 - 18:08:37
Р Е Ш Е Н И Е №98
ОТНОСНО: Създаване на кризисен фонд за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които в условията на извънредно положение в държавата, породено от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях култу
вторник 05 май 2020 - 18:07:12
Р Е Ш Е Н И Е №97
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
вторник 05 май 2020 - 18:05:02
Р Е Ш Е Н И Е №96
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот V – търговия, услуги и складова дейност, кв. 40 по плана на с. Овчеполци, общ. Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 18:02:52
Р Е Ш Е Н И Е №95
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот III-484, кв. 54 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 18:00:21
Р Е Ш Е Н И Е №94
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.
вторник 05 май 2020 - 17:57:33
Р Е Ш Е Н И Е №93
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа”, землище с. Сбор, общ. П
вторник 05 май 2020 - 17:55:29
Страници:   [1] 2 3 ... 13 14 15

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност