'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №103
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик”, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм
четвъртък 06 юни 2019 - 16:55:36
Р Е Ш Е Н И Е №102
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.500.5 в местност „До селото” в землището на с. Гелеменово
четвъртък 06 юни 2019 - 16:53:29
Р Е Ш Е Н И Е №101
ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.71.19 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:50:59
Р Е Ш Е Н И Е №100
ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.97.110 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:48:41
Р Е Ш Е Н И Е №99
ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.9.37 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:45:55
Р Е Ш Е Н И Е №98
ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.659 в местността ”Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:43:39
Р Е Ш Е Н И Е №97
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот I-1115, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:41:16
Р Е Ш Е Н И Е №96
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:38:20
Р Е Ш Е Н И Е №95
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Гелеменово и с. Юнаците, община Пазарджик.
четвъртък 06 юни 2019 - 16:34:56
Р Е Ш Е Н И Е №94
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване пр
четвъртък 06 юни 2019 - 16:32:12
Страници:   [1] 2 3 ... 256 257 258

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност