'Решения'

Р Е Ш Е Н И Е №45
ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва: - северната част от втори етаж на двуетажна масивна-панелна сграда с тераси на двата етажа
четвъртък 07 март 2019 - 17:43:16
Р Е Ш Е Н И Е №44
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот XI-Битов комбинат, квартален клуб и баня, кв. 22 по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.
четвъртък 07 март 2019 - 17:40:13
Р Е Ш Е Н И Е №43
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.501.1522 (пет пет едно пет пет точка пет нула едно точка едно пет две две), чрез публично оповестен конкурс.
четвъртък 07 март 2019 - 17:36:18
Р Е Ш Е Н И Е №42
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели. Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.
четвъртък 07 март 2019 - 17:30:56
Р Е Ш Е Н И Е №41
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик.
четвъртък 07 март 2019 - 17:28:21
Р Е Ш Е Н И Е №40
ОТНОСНО: Дарение на имот, частна общинска собственост, на “Евангелска Петдесятна църква – Пазарджик-II”.
четвъртък 07 март 2019 - 17:25:56
Р Е Ш Е Н И Е №39
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващ КРШ, извод „Г” на БКТП „Зайкови мандри” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.8.222, местност „Зайкови мандри”, земли
четвъртък 07 март 2019 - 17:23:00
Р Е Ш Е Н И Е №38
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24 /УПИ I – 24, Гробищен парк/ в местността „Енечето” по КККР на землище Мокрище, общ. Пазарджик.
четвъртък 07 март 2019 - 17:20:39
Р Е Ш Е Н И Е №37
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 48444.10.9 /проектен имот с идентификатор 48444.10.34/, местност „Грахорлива дъмга“ в землището на с. Мирянци.
четвъртък 07 март 2019 - 17:17:40
Р Е Ш Е Н И Е №36
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.52.50 и ПИ с идентификатор 55155.52.26, местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.
четвъртък 07 март 2019 - 17:15:08
Страници:   [1] 2 3 ... 250 251 252

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност