'Решения'

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ „ИН ВИТРО”
петък 07 февруари 2020 - 12:36:56
Р Е Ш Е Н И Е №174
ОТНОСНО: Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с. Главиница и една слята маломерна паралелка в ОУ „Васил Априлов” с. Синитово за учебната 2019/2020 година.
сряда 25 септември 2019 - 19:18:31
Р Е Ш Е Н И Е №173
ОТНОСНО: Формиране на една слята маломерна паралелка в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Мокрище, една маломерна паралелка и една слята маломерна паралелка в ОУ „Георги Бенковски” с. Хаджиево за учебната 2019/2020 година.
сряда 25 септември 2019 - 19:16:23
Р Е Ш Е Н И Е №172
ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване чрез публичен търг с тайно наддаване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.232.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.508.232
сряда 25 септември 2019 - 19:14:14
Р Е Ш Е Н И Е №171
ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Сбор и Априлци, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за продажба на закуски и ученически пособия, лекарски кабинет и тър
сряда 25 септември 2019 - 19:10:52
Р Е Ш Е Н И Е №170
ОТНОСНО: Закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.
сряда 25 септември 2019 - 19:08:20
Р Е Ш Е Н И Е №169
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот VI-53, кв. 9 по плана на с. Мирянци, общ. Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 19:05:32
Р Е Ш Е Н И Е №168
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Главиница, с. Звъничево, с. Мало Конаре, с. Овчеполци, с. Огняново, с. Росен, с. Сарая, с. Синитово и с. Гелеменово, община П
сряда 25 септември 2019 - 19:02:52
Р Е Ш Е Н И Е №167
ОТНОСНО: Промяна на граници на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик.
сряда 25 септември 2019 - 19:00:13
Р Е Ш Е Н И Е №166
ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2020 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
сряда 25 септември 2019 - 18:57:24
Страници:   [1] 2 3 ... 263 264 265

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност