В изпълнение на правомощията си Общинският  съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. (чл. 21, ал. 2). Всички те са публични – съгласно чл. 22 ал. 2 актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седемдневен срок от приемането им. Поименното гласуване по решенията също е публично –  съгласно чл. 27, ал. 5 то се отразява в протокола от заседанието.  

                Из Закона за местното самоуправление и местната администрация

Протокол и Справка от публично обсъждане


ПРОТОКОЛ

От публично обсъждане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, проведено на 16.03.2020  г., от 11.00 часа, в сградата на Община Пазарджик, етаж 13, стая 1302 >>>ИЗТЕГЛИ >>>

СПРАВКА
за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация >>>ИЗТЕГЛИ>>>

вторник 17 март 2020 - 17:46:52

Протокол от изслушването на кандидатите за съдебни заседатели


ПРОТОКОЛ №2/14.02.2020 г.  от заседание на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд - Пазарджик, проведено на 14.02.2020 г., 14:00 часа, зала 1302 в сградата на Община Пазарджик

ИЗТЕГЛИ>>>

сряда 19 февруари 2020 - 14:48:14

ДОКЛАД Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик


ДОКЛАД  Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 20202-2024г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд - Пловдивсряда 19 февруари 2020 - 14:41:39

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ „ИН ВИТРО”


Първото за мандат 2019-2023 г. заседание на комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми ще се проведе на 24 февруари 2020 г. /понеделник/ от 15.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик.

петък 07 февруари 2020 - 12:36:56

Допуснати кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Пазарджик


Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Пазарджик
(На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт)
[ Пълният текст >>> ]

вторник 28 януари 2020 - 17:21:57

Публикуван е Проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Обществения посредникДнес, 24.02.2020 г., на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Правилник за изменение на Правилника дейността на обществения посредник.

В срок до 25.03.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се в

[ Пълният текст >>> ]

понеделник 24 февруари 2020 - 16:54:48

ДОКЛАД Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик


ДОКЛАД  Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 20202-2024г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд - Пазарджиксряда 19 февруари 2020 - 14:43:24

Публикуван е Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбСДнес, 07.02.2020 г., на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.

[ Пълният текст >>> ]

петък 07 февруари 2020 - 15:51:13

СЪОБЩЕНИЕ


Интервюто по чл. 68а от Закона за съдебната власт с допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд ще се проведе на 14 февруари 2020 г. от 14.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик.

Интервюто по чл. 68а от Закона за съдебната власт с допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд ще се проведе на 14 февруари 2020 г. от 16.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик.

четвъртък 06 февруари 2020 - 10:50:34

Допуснати кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Пазарджик


Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Пазарджик
(На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт)
[ Пълният текст >>> ]

вторник 28 януари 2020 - 15:33:09

Страници:   [1] 2 3 ... 48 49 50
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност